Moje książki

1994

Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863

Okładka Spis treści Summary

1995

Polskie inspiracje i wartości w nauczaniu Jana Pawła II

Okładka Spis treści Summary

1997

Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku

Okładka Spis treści Summary

1999

Biblioteka Warszawska forum polskiej filozofii w latach 1841-1915

Okładka Spis treści Summary

1999

Zarys myśli społeczno-prawnej i filozoficznej

Okładka Spis treści Summary

2000

Filozofia Seweryna Smolikowskiego a uniwersalizm końca XX wieku

Okładka Spis treści Summary

2001

System filozofii katolickiej „Przeglądu Poznańskiego”

Okładka Spis treści Summary

2005

Historia filozofii państwa i prawa

Okładka Spis treści Summary

2006

Znak Agora współczesnej polskiej filozofii

Okładka Spis treści
Summary